Інші актуальні статті:


Затверджено роз’яснення щодо представництва адвокатом та його помічником різних сторін в одній господарській справі

У роз'ясненні йдеться, що помічник адвоката виконує доручення адвоката у справах, що знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, що належать до процесуальних повноважень (прав та обов’язків) адвоката. 

Закон про адвокатуру у статті 1 та Правила адвокатської етики у статті 9 попереджають адвоката про можливість виникнення конфлікту інтересів під час виконання ним професійних обов’язків, зосереджуючи увагу на неприпустимості його утворення. Під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками перед клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності. 

Адвокат без письмового погодження з клієнтами, щодо яких виник конфлікт інтересів, не може представляти або захищати одночасно двох або більше клієнтів, інтереси яких є взаємно суперечливими, або вірогідно можуть стати суперечливими, а також за таких обставин надавати їм професійну правничу (правову) допомогу. 

Відповідно до статті 16 Правил адвокатської етики, на вимогу клієнта до укладення договору про надання правової допомоги адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) має повідомити клієнту чи має адвокат належну кваліфікацію для надання професійної правничої допомоги у конкретній справі та обставини, що можуть вплинути на можливе виникнення конфлікту інтересів. Особливості застосування правил щодо конфлікту інтересів у відносинах з клієнтом – юридичною особою визначені статтею 39 Правил адвокатської етики. У межах дотримання принципу законності та домінантності інтересів клієнта адвокат у своїй діяльності зобов’язаний виходити з переваги інтересів клієнтів перед своїми власними, в тому числі партнерів та співробітників. Відповідно до частини першої статті 58 Господарського процесуального кодексу України представником у суді може бути адвокат або законний представник.

В силу статей 59, 58 Господарського процесуального кодексу України, особа не може бути представником, якщо вона у цій справі представляє або представляла іншу особу, інтереси якої у цій справі суперечать інтересам її довірителя. 

З огляду на системний аналіз викладених положень Правил адвокатської етики та Закону Україну «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також виходячи із принципу домінантності інтересів клієнта, помічник адвоката та адвокат не можуть представляти інтереси різних сторін в одному господарському процесі.

Національна асоціація адвокатів України затвердила роз’яснення щодо здійснення адвокатом та його помічником представництва різних сторін в одній господарській справі.

У роз'ясненні йдеться, що помічник адвоката виконує доручення адвоката у справах, що знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, що належать до процесуальних повноважень (прав та обов’язків) адвоката. 

Закон про адвокатуру у статті 1 та Правила адвокатської етики у статті 9 попереджають адвоката про можливість виникнення конфлікту інтересів під час виконання ним професійних обов’язків, зосереджуючи увагу на неприпустимості його утворення. Під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками перед клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності. 

Адвокат без письмового погодження з клієнтами, щодо яких виник конфлікт інтересів, не може представляти або захищати одночасно двох або більше клієнтів, інтереси яких є взаємно суперечливими, або вірогідно можуть стати суперечливими, а також за таких обставин надавати їм професійну правничу (правову) допомогу. 

Відповідно до статті 16 Правил адвокатської етики, на вимогу клієнта до укладення договору про надання правової допомоги адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) має повідомити клієнту чи має адвокат належну кваліфікацію для надання професійної правничої допомоги у конкретній справі та обставини, що можуть вплинути на можливе виникнення конфлікту інтересів. Особливості застосування правил щодо конфлікту інтересів у відносинах з клієнтом – юридичною особою визначені статтею 39 Правил адвокатської етики. У межах дотримання принципу законності та домінантності інтересів клієнта адвокат у своїй діяльності зобов’язаний виходити з переваги інтересів клієнтів перед своїми власними, в тому числі партнерів та співробітників. Відповідно до частини першої статті 58 Господарського процесуального кодексу України представником у суді може бути адвокат або законний представник.

В силу статей 59, 58 Господарського процесуального кодексу України, особа не може бути представником, якщо вона у цій справі представляє або представляла іншу особу, інтереси якої у цій справі суперечать інтересам її довірителя. 

З огляду на системний аналіз викладених положень Правил адвокатської етики та Закону Україну «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також виходячи із принципу домінантності інтересів клієнта, помічник адвоката та адвокат не можуть представляти інтереси різних сторін в одному господарському процесі.